Kulukorvaussummaa nostetaan

Hallitus päätti pitämässään kokouksessa 12.8.2014, että kulukorvaussummaa koirista tullaan nostamaan 420 eurosta 450 euroon 1.9.2014 alkaen. Syynä tähän ovat kustannusten nouseminen.

Lisää adoptioinfoa kulukorvauksesta: Tuotavan koiran kustannukset

 

Hallitus