PELASTETAAN KOIRAT RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Perjantaina 26.4.2013 klo 18.30

Paikka Joutsentaival 6 b 7, 39200 Kyröskoski

Osallistujat Kokoukseen voivat osallistua kaikki varsinaiset jäsenet sekä vuodelle 2012 tai 2013 yhdistyksen kannatusjäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asialista Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1. – 31.12.2012 koskien.

1§ Kokouksen avaus

2§ Jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6§ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun      suuruudesta päättäminen

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) sekä yhden varajäsenen valinta

11§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle

12§ Sääntömuutokset

13§ Muut asiat

14§ Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen
Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan 24.4.2013 mennessä Miia Lönnqvistille,  miia@pelastetaankoirat.com  tai tekstiviestillä p.050-5286160.

TERVETULOA!

Pelastetaan Koirat ry
Hallitus