PELASTETAAN KOIRAT RY:N VUOSIKOKOUS 21.5.2016

PELASTETAAN KOIRAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Lauantai 21.5.2016 kello 14.00

Paikka Isoniementie 231 Konnevesi

Osallistujat Kokoukseen voivat osallistua kaikki varsinaiset jäsenet sekä vuodelle 2015 tai 2016 yhdistyksen kannatusjäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asialista Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1. – 31.12.2015 koskien.

1§ Kokouksen avaus

2§ Jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6§ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) sekä kahden varajäsenen valinta

11§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle

12§ Muut asiat

13§ Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan ​19​.​5​.2015 mennessä ​Katarina Laiholle​ kata@pelastetaankoirat.com