Pelastetaan Koirat ry:n vuosikokous 27.4.2015 Jyväskylässä

PELASTETAAN KOIRAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantaina 27.4.2015 kello 14.00

Paikka: ABC Keljonkangas (kokoustila) Eteläväylä 17, 40539 Jyväskylä

Osallistujat: Kokoukseen voivat osallistua kaikki varsinaiset jäsenet sekä vuodelle 2014 tai 2015 yhdistyksen kannatusjäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asialista: Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1. – 31.12.2014 koskien.

1§ Kokouksen avaus

2§ Jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6§ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) sekä kahden varajäsenen valinta

11§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle

12§ Muut asiat

13§ Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen
Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan 25.4.2015 mennessä Hannele Ketolalle, hannele@pelastetaankoirat.com tai tekstiviestillä p.044 2989 877