Tiedote 16.10.2017

Tiedote adoptioita koskien

Tiedote161017Moni on viime aikoina ollut yhteydessä meihin uuden perheenjäsenen hankinnan ollessa ajankohtainen. Pelastetaan Koirat ry ei kuitenkaan tällä hetkellä adoptoi koiria ulkomailta Suomeen. Olemme aloittamassa pikkuhiljaa uudelleen adoptio-ohjelman, kunhan saamme kaikki asianmukaiseen, niin viranomaisten, kuin meidän oman vaatimustasomme (ylittää viranomaisten säädökset) mukaiseen kuntoon maahantuonteja koskien. Jatkossakin tavoitteenamme on kuitenkin keskittyä ensisijaisesti sterilisaatioprojekteihin sekä avun vientiin paikan päälle kohteeseen.

Mikäli harkitsette parhaillaan eläimen adoptiota, suosittelemme ottamaan yhteyttä rekisteröityyn, vastuulliseen yhdistykseen, jonka tiedätte hoitaneen pitkäaikaisesti ja asianmukaisesti koirien adoptioita. Emme suosittele missään tapauksessa yksityistuonteja, ellei joku todella asiansa osaava suomalainen taho ole mukana auttamassa prosessissa ja tarkasta kaikkia eläimen tuontiin ja terveydentilaan liittyviä asiakirjoja ennen tuontia. Koiran tulo ei ole vain lento tarhalta Suomeen, vaan se on paljon monimutkaisempi prosessi, joka ei lopu siihen, että koira lentokentällä luovutetaan haltuusi.

Varmistu etukäteen siitä, että sinulla on joku taho, jonka puoleen voit kääntyä ja joka osaa auttaa ja neuvoa tarvittaessa, jos ihan mikä hyvänsä koiraasi liittyvä asia ei menekkään ennalta suunnitellun mukaisesti.

Moni lähettäjämaan päässä saattaa vakuuttaa tuntevansa Suomen maahantuontisäädökset ja lait, mutta käytännön totuus ei ole aina sama. Tämän lisäksi meillä Suomessa on useinkin erilaiset arvot ja tavat toimia, kuin monessa muussa valtiossa.

Pahimmassa tapauksessa eläimet ovat vaarassa joutua käännytetyiksi takaisin tulomaahansa tai lopetusuhan alle. Pienikin merkintävirhe esimerkiksi väärässä kohtaa koiran passissa voi kaikkein pahimmillaan maksaa koiran hengen.

Pelastetaan Koirat ry