Tiedote hallituksen kokouksesta 14.7.2012

Vuosikokouksen jälkeen 14.7.2012 pidettiin Pelastetaan Koirat ry:n uuden hallituksen kokous, jossa päätettiin asioita yhdistyksen tulevaisuudesta. Hallitus päätti keskittää jatkossakin auttamisen suuntautuvan Romaniaan ja siellä erityisesti Magda’s Angels Placen asukkien hyväksi. Tarpeen mukaan tullaan auttamaan myös muita romanialaisia tahoja sekä virolaisia eläimiä. Sen sijaan päätettiin lopettaa romanialaisen Anda Murgun eläinten auttaminen, koska sinne suuntautuu nykyisin myös muuta suomalaista apua.

Hallitus päätti käynnistää useita erilaisia projekteja ja kummikoiratoimintaa lähitulevaisuudessa. Näiden projektien tarkoitus on parantaa Magda’s Angels Placen eläinten olosuhteita Romaniassa paikan päällä ja siten saada pysyviä muutoksia aikaan tarhalla. Luonnollisesti nämä parannustyöt vaikuttavat kaikkiin eläimiin tarhalla ja hyödyttävät sen asukkeja myös jatkossa. Lisäksi käynnistetään myös projekteja, joissa apua tarjotaan erityishuolenpitoa tarvitseville eläimille ja näin tullaan lähemmäs Pelastetaan Koirat ry:n alkuperäistä toimintafilosofiaa ”autamme niitä, joita muut eivät auta.”
Jatkossa Pelastetaan Koirat ry tulee muutenkin toimimaan pitkäjänteisemmin, avoimemmin ja suunnitelmallisemmin. Tämä tarkoittaa aktiivista tiedottamista projektien edistymisestä, lahjoituksista infoamista, talouden suunnittelemista pitkällisemmin sekä etukäteen varojen keräämistä avustuskohteille. Lisäksi yhdistys palaa aikaisempaan käytäntöön, että kaikki sivuille tulevat eläimet ovat jonkun toimihenkilön tai muun luotetun suomalaisen ihmisen itsensä tapaamia.
Kissoja päätettiin auttaa jatkossakin, mutta harkitummin ja tapauskohtaisemmin. Kissojen kulut nousevat usein moninkertaiseksi suhteessa niistä saataviin kulumaksuihin ja siten aiheuttavat valtavasti kuluja, joihin yhdistys ei voi ennalta varautua. Hallitus päätti kuitenkin alentaa kissojen kulumaksun 120 eurosta 90 euroon, sillä kissojen kysyntä on hiipunut radikaalisti.
Koirien kulumaksua päädyttiin korottamaan 390 eurosta 420 euroon, sillä viimeisen vuoden sisällä kulut ovat kasvaneet koirille tehtävien lisääntyneiden toimenpiteiden vuoksi.
Romaniassa tehdyt koirien steriloinnit ovat aiheuttaneet hämmennystä muutamien suomalaisten omistajien keskuudessa. Romanialainen tapa steriloida narttu eroaa hieman totutusta suomalaisesta toimenpiteestä,sillä Romaniassa narttu saatetaan steriloida poistamalla vain osa lisääntymiseen tarvittavista elimistä tai katkaista vain munanjohtimet. Tällöin narttu tulee normaalisti kiimaan, mutta ei tosin voi lisääntyä. Kokouksessa keskusteltiin tästä asiasta ja pyritään painottamaan edelleen romanialaiselle eläinlääkäriasemalle sitä seikkaa, että narttu halutaan steriloitavan siten, että kaikki lisääntymiselimet poistetaan kokonaan.
Päätettiin laskea Anda Murgulle ja Asociatia A Doua Sansalle eli niin sanotulle Glinan tarhalle tulleet lahjoitukset huhti-heinäkuun väliseltä ajalta ja toimittaa lahjoitukset perille. Tämän jälkeen kyseisille tahoille ei automaattisesti makseta eläinten ruokintakuluja.
Kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen kuluasioista ja päätettiin,että ollaan entistä tarkempia hoitoeläinten kulujen maksamisessa. Edelleen hoitajan tulee olla yhteydessä yhdistyksen edustajaan ennenkuin käyttää hoitolaistaan eläinlääkärissä, jotta yhdistyksellä on tieto tällaisesta sekä mahdollisuus varautua etukäteen tuleviin kuluihin. Uutena asia päätettiin, että hoitajan tulee luetuttaa eläinlääkärissä hoitolaisensa mikrosiru, jotta voidaan varmistua siitä, että juuri nimenomainen eläin on ollut hoidettavana. Lisäksi päätettiin minimoida kaikki muut juoksevat kulut ja jokaisesta kuluerästä on sovittava ennakkoon.
Yhdistyksellä on runsaasti rahaa kiinni kannatusjäsentuotteissa, joten päätettiin laittaa tuotteet kesäalennukseen varojen vapauttamiseksi. Lisäksi keskusteltiin uusista jäsentuotteista.
Pelastetaan Koirat ry
Hallitus