Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetus on ollut jo voimassa keväästä 2016, mutta siirtymäaika päättyy nyt.

Yhdistyksemme rekistereihin kirjataan ainoastaan henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, omistajarekisteriin näiden lisäksi koiran sirunumero. Nämä tiedot säilyvät rekisterissämme kunnes henkilö ilmoittaa erostaan  jäsenvastaavalle tai pyytää tiedon poistoa. Tietoja säilytetään rekisterissä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tietoja käytetään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen, esimerkiksi jäsenkirjeen lähettämiseen sähköpostitse.

Jäsensihteerinämme ja rekisterin yhteyshenkilönä toimii tällä hetkellä Sofia Mattsson. Sofia lähettää jäsenille jäsenkirjeet kerran, pari vuodessa ja halutessaan jäsenkirjeestä voi erikseen kieltäytyä.

Hoitajien rekisteriseloste täältä
Jäsenten rekisteriseloste täältä
Koiranomistajien rekisteriseloste täältä