Vuosikokous 14.7.2012

Pelastetaan Koirat ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 14.7.2012. Uudeksi hallitukseksi valittiin Minna Rokala (puheenjohtaja), Katarina Vallin (varapuheenjohtaja), Miia Lönnqvist (sihteeri), Teresia Laaksonen (rahastonhoitaja) ja Susanne Vento sekä varajäseneksi Ulla Vuorinen. Vuoden 2011 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin. Alkuvuoden toiminnasta johtuen kulujen arvioitiin olevan tuloja suuremmat vuoden 2012 aikana, mutta samalla keskusteltiin tiukoista säästötoimenpiteistä, joilla saadaan ero kurottua umpeen.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan molemmissa jäsenryhmissä, joten varsinaisjäsenmaksu on edelleen 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu 20 euroa.

Vuosikokouksessa vahvistettiin sääntömuutokset yhdistyksen sääntöjen kohtiin 3§, 4§, 5§ ja 9§. Ensimmäinen muutos tuli 3§:ään, johon tarkennettiin varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävän henkilön kriteereitä ja 4§:ssä tehtiin mahdolliseksi ilmoittaa jäsenmaksun määrästä ja eräpäivästä yhdistyksen internet-sivuilla. Lisäksi 5§:ään muutettiin, että yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen jäsenen eronneeksi, joka ei maksa eräpäivään mennessä jäsenmaksuaan ja 9§:ssä mahdollistetaan jatkossa vuosikokouksen koolle kutsuminen useilla eri tavoilla pätevästi.

Pelastetaan Koirat ry
Hallitus