PELASTETAAN KOIRAT RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Lauantaina 26.4.2014 klo 15.30

Paikka Joutsentaival 6 b 7, 39200 Kyröskoski

Osallistujat Kokoukseen voivat osallistua kaikki varsinaiset jäsenet sekä vuodelle 2013 tai 2014 yhdistyksen kannatusjäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asialista Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1. – 31.12.2013 koskien.

1§ Kokouksen avaus

2§ Jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6§ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) sekä kahden varajäsenen valinta

11§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle

12§ Muut asiat

13§ Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen
Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan 24.4.2014 mennessä Miia Lönnqvistille,  miia@pelastetaankoirat.com  tai tekstiviestillä p.050-5286160.

TERVETULOA!

Pelastetaan Koirat ry
Hallitus