Yhdistyksen vuosikokous 28.5.2019

PELASTETAAN KOIRAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Tiistai 28.5.2019 kello 14.00

Paikka Mäkirinteentie 7 Sotkuma

Osallistujat

Kokoukseen voivat osallistua kaikki varsinaiset jäsenet sekä vuodelle 2017 tai 2018 yhdistyksen kannatusjäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asialista

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1.2018 – 31.12.2018 koskien.

1§ Kokouksen avaus

2§ Jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6§ Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittäminen.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) sekä kahden (2) varajäsenen valinta

11§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle

12§ Muut asiat

13§ Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen

Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan
26.5.2019 mennessä Katarina Vallinille, katarina@pelastetaankoirat.com