Yhdistyksen vuosikokous 5.5.2018

PELASTETAAN KOIRAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Lauantai 5.5.2018 kello 16.30

Paikka Mäkirinteentie 7 Sotkuma

Osallistujat

Kokoukseen voivat osallistua kaikki varsinaiset jäsenet sekä vuodelle 2016 tai 2017 yhdistyksen kannatusjäsenmaksun maksaneet henkilöt. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asialista

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousta koskevat asiat toimintakautta 1.1.2017 – 31.12.2017 koskien.

1§ Kokouksen avaus

2§ Jäsenten äänivaltaisuuden toteaminen

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6§ Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittäminen.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

9§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

10§ Hallituksen muiden jäsenten (4 hlöä) sekä kahden (2) varajäsenen valinta

11§ Tilintarkastajan ja varamiehen valinta meneillään olevalle tilikaudelle

12§ Muut asiat

13§ Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen

Järjestelyjä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan osallistumisestaan 3.5.2018  mennessä Katarina Vallinille, katarina@pelastetaankoirat.com